Training

Effectieve gezinscommunicatie voor professionals

Doelgroep:                       
Professionals die met gezinnen werken met kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. 

Doelstelling:                   
Gezinnen helpen in verbondenheid duidelijkheid te creëren en kaders te stellen met behulp van de ‘Aandacht Methode’. 

Opleidingspakket:     
Gedurende drie maanden →
Drie live dagen van 9:30 – 16:30
Drie online intervisie-avonden van 19:30 – 21:00

Studiemateriaal:           
Online werkboek

Studiebelasting:           
1 uur per week doorlezen trainingsinformatie
1 uur per week implementatie

Investering:                       
€1.447,-

Wat krijg je aangeboden tijdens de training?
Tijdens deze training krijg je informatie over hoe je de communicatie in een gezin effectief maakt. Bovendien krijg je hier de gelegenheid om van gedachten te wisselen met andere professionals. 

Wat we gaan doen:

  1. Hoe een ouder duidelijker kan praten met zijn kind
  2. Hoe een ouder zijn kind beter kan horen en zien
  3. Een ouder leren waarom kaders maken beter werkt dan grenzen stellen
  4. Hoe ouders conflicten kunnen verminderen en oplossen

Wat kun je na de training?

Na de training kun je ouders duidelijk maken:

  1. Hoe ze kunnen praten dat kinderen blijven luisteren
  2. Hoe ze kunnen luisteren dat kinderen zich gehoord voelen
  3. Hoe ze kunnen ondersteunen dat kinderen eigen oplossingen vinden
  4. Hoe ze kunnen omgaan met conflicten dat er geen verliezers zijn

Contactgegevens